Sponsoravtale

For klagesaken som heter The Trucks Cartel på engelsk og Kartellsaken på norsk.

Hundretusenvis av lastebiler er berørt av lastebilkartellets ulovlige prisfiksing.
Titusenvis av bedrifter har gyldige erstatningskrav.
Hjelp oss med å hjelpe de berørte, ved å bli med i kravet som sponsor!

19. juli 2016 kunngjorde EU-kommisjonen en forliksbeslutning mot Daimler, Volvo, Iveco, MAN og DAF der de konkluderte med at de koordinerte prisingen av lastebiler over en 14-årsperiode mellom 1997 og 2011. Bøtene som er pålagt i forhold til kartellet er rekordstore, og er til sammen på mer enn 3,5 milliarder euro.

Tusenvis av selskaper over hele verden tar nå grep, og krever kompensasjon for å ha betalt altfor mye for lastebiler kjøpt i denne perioden. Kartellet jukset med prisene på en betydelig andel av de 600 000 lastebilene som opererer i Europa, for det meste små bedrifter, samt selskaper eller bedriftsgrupper med egne flåter.

Enhver virksomhet som er berørt, har rett til å kreve kompensasjon på grunn av prissamarbeidet, samt renter siden kjøpsdatoen.

Gjennom tjenestene The Trucks Cartel (www.thetruckscartel.com) og Kartellsaken (www.kartellsaken.no), hjelper vi bedrifter med å kreve sin rettmessige kompensasjon.

Hvorfor sponsorer?

Deltakerne i klagesaken betaler kun EUR 98 / NOK 980 per lastebil ved registrering. I tillegg til dette er det et suksesshonorar på 30% av kompensasjonen. Til gjengjeld får de delta i hele prosessen der vi bygger en stor og sterk gruppe, de blir fulgt opp gjennom hele sakens levetid, og de er selvsagt med i selve kravsprosessen.

Når saken vinner, noe vi tror den gjør, vil deltakerne motta 70% av kompensasjonen. De resterende 30% av kompensasjonen er suksesshonoraret, og går til prosjektet og de som har bistått i arbeidet.

Siden alle klageprosesser er dyre, er det åpnet for at sponsorer kan bidra, i bytte mot en andel av suksesshonoraret. Sponsormidlene vil bli brukt til å samle flere deltakere og styrke hele kravsprosessen.

Selv om lastebilprodusentene allerede er dømt til å betale milliarder, er det ingen garanti for å vinne. Sponsorene risikerer beløpet de velger å bidra med.

Siden belønningen alltid bør være rettferdig i forhold til risikoen, vil hver sponsor motta en utbetaling på 5 ganger hans bidrag, gitt visse betingelser:

Vilkår for sponsing

Du kan bli med i prosjektet som sponsor. Følgende vilkår gjelder for alle sponsorer:

  • Det totale sponsede beløpet, fra alle sponsorer til sammen, vil ikke være mer enn 2,5 millioner kroner.
  • Hver sponsor må bidra med minst 10.000 kroner.
  • Hver sponsor vil bli belønnet med en andel av suksesshonoraret.
  • Suksesshonoraret for klagesaken er på 30% av kompensasjonene.
  • 50% av suksesshonoraret vil bli utbetalt til sponsorene, til de alle får utbetalt 5 ganger sitt bidrag..
  • Dermed vil et bidrag på 100.000 kroner gi en utbetaling på 500.000 kroner, hvis kravet vinner frem og suksesshonoraret utgjør minst 10 ganger det sponsede beløpet.

Hvem kan delta i klagesaken?

Lastebiler kjøpt eller leaset i perioden 1997-2014 kan delta i kravet, så lenge kjøpesummen var minst 350.000 kroner. Prissamarbeidet resulterte i et påslag i prisen på inntil 20%.

Eksempel:
Hvis en deltaker registrerer 10 lastebiler og den gjennomsnittlige kjøpesummen var 350.000 kroner, og vi ikke tar hensyn til rentene for perioden fra kjøpsdatoen og til nå, kan dette være resultatet:

Kjøpesum: 3,5 millioner kroner. Kompensasjon: 10% = 350.000 kroner. Suksesshonorar: 105.000 kroner. Allokert til investorer: 52.500 kroner.

For å besøke prosjektets nettsider:
The Trucks Cartel: www.thetruckscartel.com.
Kartellsaken: www.kartellsaken.no

Tilbaketrekking av tilbudet

Dette tilbudet kan trekkes tilbake når som helst, når det ikke lenger er et ønske om flere bidrag fra sponsorer.
Etter at tilbudet om sponsing er trukket tilbake, vil ikke nye sponsorer lenger ha mulighet til å registrere seg.